eXTReMe Tracker

יום שלישי

עדכון גרסה לתוכנת זיהוי השירים Shazam.


שם: Shazam
עדכון גרסה: 5.0.1V
תאריך: 20/04/12
מה חדש: 


העדכונים כוללים:


1. תיקון המשפיע על ההפעלה.
2. התרסקות תיקונים.
3. תיקון תמונת העטיפה שיוצאת לא תקינה.
4. תיקון בעיית החיבור.