eXTReMe Tracker

יום שישי

עדכון גרסה לתוכנת התרגום הקולי.


שם: Translator Pro - Speech Translator
עדכון גרסה: 2.0V
תאריך: 05/04/12
מה חדש: 


- הוסיפו מצב שיחה בתרגום.