eXTReMe Tracker

יום חמישי

עדכון גרסה לתוכנת ההקלטות Quick Record.


שם: Quick Record
עדכון גרסה: 3.1V
תאריך: 29/3/12
מה חדש: 


1 תיקון שגיאת עצירה בחזית הקלטה..
2 להתאים את גודל נפח של לכידת הרגישות.
3 לשנות סגנון יצוא וידאו.

להמשך הכתבה.