eXTReMe Tracker

יום שני

סורק רשתות, חינם לזמן מוגבל מאוד


שם:Net Master HD
קטגוריה: רשתות
נמכר במחיר: 9.99$
היום: חינם
גודל: 0.8MB

לזמן מוגבל מאוד. רק לאייפד!!

סריקה של:

סריקה ואבחון מלא של כל ההתקנים המחוברים לרשת התקשורת מקומית.
--- כולל: TCP חיבור LAN סריקה, ARP שולחן הסריקה.
--- כולל גם NetBIOS סריקה, בונז'ור סרוק Port Scanning.
--- Reverse DNS Lookup.
--- Wake on LAN פונקציונליות.
--- מילון חיפושי עבור כתובות MAC, כתובות נמל משותפים רבים שירותי בונז'ור.
--- כל המידע המוצג למשתמש ב קל להבין את ממשק המשתמש.
* פינג לניטור זמני תגובה גרפים של מכשיר ברשת.

כל כלים והרשתות עבורך ביישום אחד.